Valprogram 2018 | Sverigedemokraterna i Bollnäs

Valprogram 2018

Vi vill..

Se ökad bemanning inom omsorgen och inom utbildningssektorn. Fler händer i omsorgen och fler vuxna i skolan.

Få bort de ofrivilliga delade turerna inom äldreomsorgen.

Ha trädgårdar i anslutning till äldreboenden.

Införa fria arbetskläder för anställda inom förskolan.

Införa drogtester i skolan.

Avsluta avtalet med länsstyrelsen (länsstyrelsen genom migrationsverket) om mottagande av migranter till kommunen samt verka för att riva upp anvisningslagen som tvingar kommuner att ta emot en viss kvot migranter.

Se över kostnaderna kopplade till invandring. Exempelvis ska inte kostnaderna för ensamkommande överstiga ersättningen kommunen får från staten via riktade statsbidrag.

Vi anser att kommunen i samverkan med polisen ska införa paragraf 3 platser, vilket innebär att ordningsvakter får ökad befogenhet. Det kan användas på stökiga platser och områden där brott och störningar sker frekvent.

Se över möjligheterna till ökad kameraövervakning i främst förebyggande syfte men även för att underlätta identifiering vid brott.

Att vid nybyggnation och renovering ska tryggheten tas i beaktande, likaså vid planerandet och skötsel av kommunal mark så som parker.

Ge bättre information till invandrare om det svenska samhället, utvidgad samhällsorientering som ska vara obligatorisk för de som får uppehållstillstånd.

Ha förberedelseskolor så att invandrade elever är bättre förberedda gällande exempelvis svenska och våra värderingar innan de lotsas ut in den ordinarie skolverksamheten.