Bollnäs kommun nämnder 2019-2022 | Sverigedemokraterna i Bollnäs

Bollnäs kommun nämnder 2019-2022

Kommunstyrelsen
Ordinarie:
Fredrik Hellberg

Ersättare:
Annika Netsö

Barn- och utbildningsnämnden
Ordinarie:
Fredrik Hellberg

Ersättare:
Jonny Storrönning

Socialnämnden
Ordinarie:
Kenneth Nyman

Ersättare:
Göran Nordh

KF Valberedning
Ordinarie:
Kennet Nyman

Ersättare:
Fredrik Hellberg